Kloosterstraat

Bornem

“Hemels wonen in een abdij”

ASA Gent heeft samen met Monument Real Estate het “PPS-dossier Herbestemming Sint-Bernardusabdij” te Bornem gewonnen.

Een moeilijk dossier met heel wat uitdagingen en met respect voor de geschiedenis, de omgeving en haar bewoners.

De volledige gelijkvloerse verdieping inclusief pandgang en abdijkerk worden in de toekomst door de gemeente ter beschikking gesteld voor de Bornemse gemeenschap.
Op de verdiepingen en in de stallingen zullen 32 appartementen worden voorzien met oppervlaktes tussen 80 & 170 m².

Naast het abdijgebouw is er ook een prachtige abdijtuin die in ere zal worden hersteld.

De herbestemming van de abdij met inbegrip van de restauratie van de gehele buitenschil van het gebouw, mag gezien worden als een typevoorbeeld PPS (publiek-private-samenwerking)-dossier.

  • Locatie | Kloosterstraat 71 | 2280 Bornem
  • Oppervlakte | 8.600 m²
  • Status | Constructie
  • Constuctiejaar | 2016
  • Website | -