Park Bourgoyen

Gent

Park Bourgoyen omvat 5 verschillende gebouwen met in totaal 113 nieuwbouwappartementen

De architectuur van de appartementen zijn derwijze ontworpen dat de voorgevel over een diepte van 2.00 m alternerend varieert d.m.v. inpandige terrassen, balkons en al of niet gesloten volumes.

Op deze wijze past het gebouw in het straatbeeld als gevarieerd, pandsgewijs en kleinschalig én tegelijk als een coherent geheel.

De nieuwe woonbuurt omvat naast appartementen tevens 47 nieuwbouwwoningen.

De woningen aan de parkzijde werden onderscheiden uitgewerkt, rekening houdend met de unieke locatie en hun functie als begrenzing van de parkzone t.o.v. de uitloper van de stadskern.

Hierbinnen wordt nog gevarieerd in grootte, indeling en gabariet alsook in architectuur om een mooie, esthetische mix in stijl en oriëntatie te kunnen aanbieden.
Daarnaast levert dit ook een speels, interessant, gevarieerd en aangenaam straatbeeld op.